země

NAŠE ZÁVAZKY K UDRŽITELNOSTI

Obchodní strategií společnosti Safic-Alcan je vyvinout inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost.

Již řadu let jsou otázky udržitelnosti, jako je ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví, jakož i plné dodržování zákonů a nařízení, hluboce zakotveny v naší firemní kultuře a jsou nyní považovány za naše hnací síly růstu.

Náš zájem o zdravé životní prostředí se datuje od roku 1996, kdy společnost Safic-Alcan získala certifikát ISO 900. Od té doby jsme pokračovali ve zlepšování kvality, environmentálních politik a zodpovědné péče, abychom splnili všechny právní požadavky týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a zajistili bezpečné pracovní podmínky všem našim zaměstnancům v celé organizaci.

Jsme také odhodláni diskutovat o otázkách udržitelnosti s našimi partnery. V roce 2016 jsme založili chartu dodavatelů, která se zaměřuje na dodržování standardů lidských práv, na závazky k udržitelnému rozvoji a růstu podnikání založené na společných hodnotách a společných principech. Poté jsme požádali všechny naše dodavatele, aby dodržovaly a podepsaly tuto chartu.

Kromě toho jsme v nedávné době podepsali iniciativu UNGC (únor 2018) s cílem zajistit etiku a udržitelnost.

Přečtěte si více o udržitelnosti na webu Safic-Alcan: www.safic-alcan.com/sustainability

 

 Zapomněli jste heslo nebo se zaregistrovat?