země

NAŠE HODNOTY

Vážíme si dlouhodobých vztahů s našimi dodavateli a zákazníky, které považujeme za naše opravdové partnery. Naši inženýři a obchodní zástupci jsou ve svém oboru vždy experti s vynikající znalostí místního trhu. Klíčem k úspěchu organizace Safic-Alcan jsou naše lokální obchodní pobočky.

Být finančně nezávislí našim dodavatelům a zákazníkům garantuje naši trvalou péči a pozornost. Důsledkem je nárůst vzájemné důvěry a partnerství s naším cílem podporovat růst a konkurenceschopnost všech našich partnerů.

Naše pozice mezi vysoce specializovanými, a naopak velkými distributory, nám dovoluje využít výhody a potlačit nevýhody obou zmíněných skupin dodavatelů. Lze tedy říci, že můžeme vyhovět požadavkům našich dodavatelů, kteří hledají distributora s celoevropskou působností, přitom však svou flexibilitou středně velké společnosti rychle reagovat na změny na trhu. 

  • Důvěryhodnost
  • Odlišnost
  • Etika
  • Pravdivost & Odpovědnost
  • Neustálý rozvoj
  • Týmová práce
  • Transparentnost

Tvoříme hodnoty naší odlišností.

 Zapomněli jste heslo nebo se zaregistrovat?